Opis

Sprowadzenie zwłok z Holandii | Transport zwłok z Holandii
Jako firma pogrzebowa specjalizująca się w transporcie z Holandii do Polski dołożymy wszelkich starań, aby profesjonalnie i w szybkim czasie przetransportować zmarłego do Polski. Poniżej znajdują się informacje, które mogą okazać się przydatne w przypadku sprowadzenia zwłok z Holandii do Polski.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPROWADZENIA ZWŁOK LUB PROCHÓW LUDZKICH Z HOLANDII DO POLSKI
Sprowadzenie zwłok z Holandii lub szczątków ludzkich do Polski wymaga zezwolenia. Wydaje starosta* lub prezydent miasta*. Rodzina zmarłego może uzyskać zezwolenie zwracając się bezpośrednio, lub za pośrednictwem firmy pogrzebowej, do właściwego starostwa lub urzędu miejskiego w Polsce. Przedłożenie zezwolenia od starosty lub prezydenta miasta jest konieczne dla uzyskania zgody Konsula na przewiezienie szczątków lub prochów.

Do transportu zwłok do Polski są uprawnione są tylko wyspecjalizowane firmy pogrzebowe, posiadające stosowne uprawnienia w zakresie międzynarodowego transportu zwłok. Przewóz prochów umieszczonych w urnie może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Konsul w Hadze wydaje zezwolenie na przewiezienie zwłok ludzkich do Polski.

Konsul wydaje zezwolenie na przewiezienie prochów ludzkich z Niderlandów do Polski na podstawie następujących dokumentów :
Zezwolenia starosty* na sprowadzenie prochów ludzkich z Niderlandów do kraju. Oświadczenia krematorium o spopieleniu zwłok ludzkich i złożeniu prochów do urny ( tzw. „CREMATIE VERKLARING" ), aktu zgonu na druku międzynarodowym. Dokument ten nazywa sie:
"UITTREKSEL UIT DE OVERLIJDENSAKTE".Za wydanie zezwolenia na przewiezienie zwłok lub prochów ambasada pobiera opłatę konsularna w wysokości 50 euro.

*właściwego ze względu na zamierzone miejsce pochowania prochów

Lokalizacja
mood_bad
  • Nie ma jeszcze komentarzy.
  • chat
    Dodaj opinię